Skip to main content

Comunitats de propietaris

  • Neteja de manteniment per a comunitats.
  • Neteja de vidres, tendals i persianes.
  • Neteja de pàrquings.
  • Neteja de zones exteriors: eliminació de fullaraca, pinassa, escombraries.
  • Neteja especial amb Kärcher de zones exteriors.
Comunidades de Propietarios Marfa
Comunidades de Propietarios Marfa
Limpieza de Comunidades Marfa

Altres serveis

OBRES

EMPRESES

COMUNITATS

HOME SERVICES

EMBARCACIONS

HABITATGES TURÍSTICS

MANTENIMENT, JARDINERIA I PISCINES

ALTRES SERVEIS