Skip to main content

 Garantia Marfa

A Marfa ens prenem molt seriosament no només els nostres clients, sinó també el nostre personal, per la qual cosa treballem tenint cura de la qualitat i la seguretat de la plantilla en el desenvolupament de l’activitat professional.
A Marfa comptem amb les garanties següents:

Personal Qualificat

Controls de Qualitat

Assegurança de Responsabilitat Civil
amb MGS Seguros y Reaseguros, S.A. (1.200.000 €).

Certificat del Registre d’Empreses Acreditades
(REA) Número 09000035748.

Contracte extern de
Prevenció de Riscos Laborals amb
el SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN.

Supervisió del servei prestat.

Idiomes.
Parlem anglès.

Ús de productes respectuosos
amb el medi ambient.